Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika ISO 9001 ,ISO 14001

Põž AS peamine eesmärk on olla kasumit tootev ettevõte, mis hindab reaalselt oma ressursse ja võimeid ning leiab alati võimalused oma klientide ootuste täitmiseks ja tööde kõrgetasemeliseks teostamiseks.

Põž AS on unikaalne ettevõte, mis teeb energeetikatööstuse ja energiatootmise ettevõtetele suuremahulisi isolatsiooni- ja müüritisetöid nii Eestis kui mujal Euroopas.

Meie personal on kõrgelt kvalifitseeritud, omab alati kõiki nimetatud tööde teostamiseks vajaminevaid kutsetunnistusi/töölube ning kasutab parimat tehnikat ja tehnoloogiat. Sellega näitame oma säästvat suhtumist ümbritsevasse keskkonda.

Me võtame oma tegevuses arvesse kõiki teostatavatele töödele esitatavaid, sh keskkonnaalaseid nõudeid ja jälgime pidevalt nende täitmist. Me täidame oma välja selgitatud keskkonnaaspektide alusel koostatud keskkonnakava.

Oma majanduslikke riske hajutame oskuslikult erinevate tööde, s.h. alltöövõtu tegemisega.

Kasutame alati nõuetele vastavaid ja keskkonda säästvaid materjale ja tehnikat ning minimeerime oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid.

Oleme oma klientidele ja tarnijatele alati usaldusväärne ja paindlikke lahendusi pakkuv energeetika-alaseid eritöid teostav partner.

Ettevõtte juhtkond hindab oma töötajaid, loob tingimused nende arenemiseks ja tagab nende heaolu.

Me kogume korrapäraselt andmeid oma tegevuse kohta ning nende läbivaatamise tulemusel leiame võimalusi oma juhtimissüsteemi jätkuvaks arendamiseks ja parendamiseks.

null

Montaazitööd

Vaata lähemalt

null

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika ISO 9001 ,ISO 14001

Vaata lähemalt

PÕŽ AS
Reg: 10201254

Aadress: Maardu, Saha-Loo tee 5, 74114
Telefon: +372 66 141 21
Faks: +372 66 141 20
E-mail: info@pozh.eu