Soojusisolatsioon

Üheks peamiseks ettevõtte PÕŽ AS tegevusvaldkonnaks on tehnilise soojusolatsiooni ning elu- ja ühiskondlike hoonete soojaisolatsiooni tööde teostamine.

Teostame järgmiste seadmete ja rajatiste soojus-, kaitse- ja heliisolatsiooni demonteerimise, rekonstrueerimise ja remondi töid:

  • torustikud ja energeetikaseadmed;
  • veesoojendus- ja aurukatlad;
  • naftaterminalide vedelikureservuaarid, seadmed ja torustikud;
  • mitmesugused tööstusseadmed.

Samuti pakume:

  • soojusveekatelde müüritamist ja vooderdamist;
  • asbestmaterjalide eemaldamist vastavalt töö- ja keskkonnaohutuse nõuetele;
  • elu- ja ühiskondlike hoonete soojaisolatsiooni tööde terviklahendusi.

Nende tööde teostamisega kaasneb kliendi jaoks energiakulude tuntav vähenemine ning nõutava temperatuuri püsimine stabiilsel tasemel.

Olles pakkunud selliseid teenuseid juba 1991. aastast saadik, on meil muljetavaldavad töökogemused elektrijaamades, katlamajades, tööstusobjektidel ja naftaterminalides, mis vastavad kõigile Euroopa standarditele.

Kaasaegsete tehnoloogiate rakendamine ja professionaalsed lahendused aitavad teil energiaressursse mitte üksnes säilitada, vaid ka tõhusamalt kasutada.

null

Montaazitööd

Vaata lähemalt

null

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika ISO 9001 ,ISO 14001

Vaata lähemalt

PÕŽ AS
Reg: 10201254

Aadress: Maardu, Saha-Loo tee 5, 74114
Telefon: +372 66 141 21
Faks: +372 66 141 20
E-mail: info@pozh.eu